Wojnicki - Wędliny

Pasztety, wyroby garmażeryjne

Kontakt
Pasztety wyroby germażeryjne
Szynki polędwice i sachaby
Kiełbasy cienkie i grube
Wędzonki boczki